Förbundsstyrelsen i februari 2017.

Fotograf: Ann Bjurholt

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen vart fjärde år.

Nio ordinarie ledamöter och sex suppleanter.

Förbundsstyrelsen fattar beslut om Fastighets verksamhet mellan kongresser och förbundsmöten.

Ordinarie ledamöter

Magnus Pettersson, förbundsordförande, Haninge
Yvonne Nygårds, andre förbundsordförande, Falun
Jari Visshed, tredje förbundsordförande, Stockholm
Kjelle Lundgren, Nybro
Roger Sandlund, Haparanda
Christina Petranyi, Järna
Ljiljana Panic, Göteborg
Cecilia Samuelsson, Borås
Patrik Hellström, Västerås

Suppleanter

Timo Närhi, Trelleborg - personlig ersättare för Kjelle Lundgren
Jessika Bäckman, Umeå - personlig ersättare för Roger Sandlund
Silvio Siles, Bandhagen - personlig ersättare för Christina Petranyi
Annica Falck, Skövde - personlig ersättare för Liljana Palic
Sergio Laguna, Malmö - personlig ersättare för Cecilia Samuelsson
Veronica Boström, Örebro - personlig ersättare för Patrik Hellström

Kontakt med förbundsstyrelsen:

forbundskontoret@fastighets.se

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad:
Kategorier: