Bild på en folkmassa, banderoll med text på Danska nej tack till social dumping. Ja tack till lika villkor

SUN

Service- och tjänstebranschens Union i Norden, SUN, är en nordisk organisation och består av fyra branscher: Fastighet, städ, försäkring och vakt/säkerhet.

SUN har till uppgift att främja ett fackligt solidariskt samarbete mellan medlemsförbunden och mellan medlemmarna inom respektive bransch. SUN ska ha fokus på den fackliga och yrkesmässiga utvecklingen och förhållanden inom branscherna i respektive medlemsland. 

SUN hemsida

Följande fackförbund är medlemmar i SUN
Fastighetsanställdas Förbund
SEKO
Transport
Serviceförbundet
Norsk Arbeidsmandsforbund
Fagligt Fälles Förbund - 3 F
Handel och Kontor i Norge
Norsk Tjenestemannslag
Starvmannafelagid
Havnar Arbeidskvinnufelag
Palvelualojen ammattiliitto, PAM
JHL Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
Ejendoms- og Servicefunktionärernes Landssammenslutning
Sparbank 1
Fagforbundet

Här finns SUNs stadgar

 

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: