Fastigo

För anställda inom privata, kommunala och kooperativa företag i fastighetsbranschen och för anställda i entreprenadföretag som utför fastighetsskötsel.

Avtal tecknat 24 april 2017.

Gäller från och med 1 april 2017 till och med 31 mars 2020. 

Nytt avtal klart: Förhandlingsprotokollet

Fastighets cirkulär för nya avtalet 2017-2020

Fastigo F-avtalet 2017-2020

Samverkansavtal 2019 Fastigo 

Överenskommelse reseavtal 2018

Fastigo reseavtal 2018

Karensavtal överenskommelse

F-avtalet beräkning sjukfrånvaro

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Lägsta lön

20 år: 23 460 kronor från den 1 april 2019.

19 år: 80 procent av lön till vuxen arbetstagare

18 år: 75 procent av lön till vuxen arbetstagare

17 år: 55 procent av lön till vuxen arbetstagare

16 år: 50 procent av lön till vuxen arbetstagare

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: