Varsel mot Tesla träder i kraft

Vid lunchtid idag slutade vi städa på Teslas servicecenter i Umeå. Om inget kollektivavtal mellan Metall och Tesla finns på plats nästa vecka ansluter fler orter.
– Vi går inte tillbaka förrän det finns ett avtal, säger Joakim Oscarsson, avtalssekreterare, Fastighets.

Publicerad:

Som tidigare aviserat har Fastighets varslat om blockad mot elbilsföretaget Tesla.

IF Metall har under en längre period förhandlat med Tesla om att ingå hängavtal på Motorbranschavtalet. Förhandlingarna avslutades i oktober 2022 utan att avtal träffades. IF Metall har utan framgång försökt återuppta förhandlingarna, men Tesla har meddelat att kollektivavtal inte är någon väg framåt för dem.

Detta är inte förenligt med den svenska modellen, som sedan 1936 innebär att fack och arbetsgivare förhandlar om villkoren snarare än att politiker gör det. Fastighets anser att Teslas agerande hotar den svenska modellen och kommer därför att delta i konflikten tills ett avtal finns på plats.

Vi har varslat om sympatiåtgärder på fyra platser i landet där Tesla servas eller förmedlas, dessa orter är Upplands Väsby, Huddinge, Segeltorp och Umeå. På grund av att vår motpart Almega drar en annan juridisk slutsats, inleds varslet i Umeå som aviserat under dagen, medan det skjuts fram några dagar i Stockholmsområdet, och får effekt den 23 november 15.50.

– Nu ansluter vi till IF Metalls strejk, och vi går inte tillbaka förrän det finns ett avtal, säger Joakim Oscarsson, avtalssekreterare, Fastighets.

Uppdaterad: