Fastighets lägger sympativarsel mot Tesla

Idag tisdag lägger Fastighetsanställdas Förbund varsel om blockad mot allt arbete relaterat till Tesla. Det gäller arbetet på anläggningar i Huddinge, Segeltorp, Umeå och Upplands Väsby. Orsaken är att Tesla inte vill signera ett kollektivavtal med IF Metall. Fastighets anser att frågan är fundamental för ordningen på svensk arbetsmarknad, och kommer att delta i konflikten tills ett avtal finns på plats.

Publicerad:

IF Metall har under en längre period förhandlat med Tesla om att ingå hängavtal på Motorbranschavtalet. Förhandlingarna avslutades i oktober 2022 utan att avtal träffades. IF Metall har utan framgång försökt återuppta förhandlingarna, men Tesla har meddelat att kollektivavtal inte är någon väg framåt för dem.

Detta är inte förenligt med den svenska modellen, som sedan 1936 innebär att fack och arbetsgivare förhandlar om villkoren snarare än att politiker gör det. Fastighets anser att Teslas agerande hotar den svenska modellen och kommer därför att delta i konflikten tills ett avtal finns på plats. Vi varslar om sympatiåtgärder på fyra platser i landet där Tesla servas eller förmedlas.

– Den här frågan är grundläggande för vår framgångsrika svenska modell. För oss råder det ingen tvekan. Ska man verka i Sverige är det kollektivavtal som gäller, säger Joakim Oscarsson, avtalssekreterare, Fastighets.

Blockaden träder i kraft den 17 november 2023 kl 12.00.

Läs mer om varslet här.

Uppdaterad: