Vad går medlemsavgiften till?

Hur används medlemsavgiften?

28 procent går till avtal, förhandling, arbetsmiljö och rådgivning.

På bilden syns hur medlemsavgiften används utifrån hur förbundet driver verksamheten.

28 procent är avtal, förhandling, arbetsmiljö och rådgivning.

23 procent går till medlemmarnas hem-, fritids, barn- och livförsäkring.

11 procent går till personal och kansli.

9 procent går till organisation och medlemsvärvning.

8 procent går till IT.

7 procent går till studier.

5 procent går till LO-avgifter m m.

5 procent går till Fastighetsfolket och information.

4 procent går till förbundsmöte, kongress och ledning

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: