Försäkringar i kollektivavtal

Du som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas av många försäkringar. De brukar kallas för avtalsförsäkringar, eftersom facket har förhandlat fram dem i kollektivavtalet.

Många vet inte att de omfattas av avtalsförsäkringarna och missar därför att använda sig av dem. Det är viktigt att du tänker på att dessa försäkringar finns när du till exempel blir sjukskriven eller föräldraledig.

Du som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas också av en extra pension, som brukar kallas för avtalspension.

För dig som är föräldraledig

Premiebefrielseförsäkringen är aktuell för den som är föräldraledig. Försäkringen betalar premien till avtalspensionen under den tid man har föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption. Det kan göra stor skillnad för vilken pension man kommer att få.

Försäkringen gäller för de dagar som Försäkringskassan betalar föräldrapenning i samband med barns födelse – men högst i 390 hela dagar.

Du måste själv måste fylla i en ansökan för att kunna få ersättning. Ansökningsformulär hittar du via LO genom länken längst ned på den här sidan.

Föräldrapenningtillägg

Alla privatanställda föräldrar, på arbetsplatser där kollektivavtal finns med något av fackförbunden anslutna till LO, får tio procent extra av lönen som tillägg under max 180 dagar när de tar ut föräldrapenning.

Läs mer om föräldrapenningtillägg

För dig som är sjukskriven

AGS gäller för den som varit sjukskriven i mer än två veckor. Den kompletterar sjukpenningen som du får från Försäkringskassan.

Du måste själv måste fylla i en blankett och skicka in för att kunna få ersättning. Ansökningsformulär hittar du via LO genom länken längst ned på den här sidan.

Vilket kollektivavtal ska gälla på din arbetsplats? Läs mer om våra kollektivavtal.

Våra kollektivavtal

Vill du veta mer om vad som gäller för medlemmar i Fastighets? Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

De flesta avtalsförsäkringar är tecknade i AFA Försäkring 
Du som är anställd av Samhall eller Riksbyggen, alternativt tillhör avtalsområdet Folkets Hus och Parker, har dina avtalsförsäkringar tecknade i Folksams dotterföretag KP och omställningsförsäkringen genom Ciko

Mer om avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringar kan ge lite extra när du är borta från jobbet. För att du ska vara säker på att få ersättning måste det finnas kollektivavtal på din arbetsplats. Du hittar mer information på LOs webbplats.

Läs mer om avtalsförsäkringar

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: