Avtalsförsäkringar

Du som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas av många försäkringar. De brukar kallas för avtalsförsäkringar, eftersom facket har förhandlat fram dem i kollektivavtalet.

Många vet inte att de omfattas av avtalsförsäkringarna och missar därför att använda sig av dem. Det är viktigt att du tänker på att dessa försäkringar finns när du till exempel blir sjukskriven eller föräldraledig.

Du som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas också av en extra pension, som brukar kallas för avtalspension.

Du som omfattas av kollektivavtal och är privatanställd eller anställd inom det kooperativa området har en väldigt bra trygghet: tjänstepension och ett antal försäkringar.

Bolaget Avtalat ägs av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Det gör det enklare för dig att förstå din pension och dina försäkringar – så du tar del av dem.

Läs mer på Avtalat.se

Vilket kollektivavtal ska gälla på din arbetsplats? Läs mer om våra kollektivavtal.

Våra kollektivavtal

Vill du veta mer om vad som gäller för medlemmar i Fastighets? Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

De flesta avtalsförsäkringar är tecknade i AFA Försäkring 
Du som är anställd av Samhall eller Riksbyggen, alternativt tillhör avtalsområdet Folkets Hus och Parker, har dina avtalsförsäkringar tecknade i Folksams dotterföretag KP och omställningsförsäkringen genom Ciko

Mer om avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringar kan ge lite extra när du är borta från jobbet. För att du ska vara säker på att få ersättning måste det finnas kollektivavtal på din arbetsplats. Du hittar mer information på LOs webbplats.

Läs mer om avtalsförsäkringar

Bli medlem i Fastighets

Granskad: