Sjukskriven

Försäkring: Sjukförsäkring

Är du borta mer än 14 dagar kan du ha rätt till extra ersättning, utöver den du får från Försäkringskassan. Även i efterskott.

Vid sjukdom kan du ha rätt till ersättning från AFA om du får ersättning från Försäkringskassan.

Klicka på länken nedan för att göra en anmälan till Avtalsgruppsförsäkringen (AGS, AGS-KL) för att få en utredning för ersättning

Läs mer och gör din anmälan här:

Sjukförsäkring - läs mer och anmäl - Afa Försäkring 

Uppdaterad: