Föräldraledig

Försäkring: Föräldrapenningtillägg

När du är hemma med barn kan du få 10 procent av din lön i extra föräldrapenningtillägg. Du får också din pensionspremie inbetald.

När du är föräldraledig från din anställning kan du ha rätt till ersättning från AFA för de dagar som du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan (gäller ej tillfällig föräldrapenning). Denna ersättning kallas föräldrapenningtillägg (FPT) och kan betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller 18 månader efter adoptionen.

Klicka på länken nedan för att göra en anmälan till Föräldrapenningtillägg (FPT) för att få en utredning för ersättning.

Läs mer och gör din anmälan här:

Försäkring vid föräldraledighet - Afa Försäkring 

Uppdaterad: