Fotograf: Anna Ledin Wirén

Studier för dig som medlem

Alla medlemmar kan delta i medlemsutbildningen.

Du kan få ett stipendium om 125 kronor per timme.  Anmäl dig till en utbildning genom att klicka på Kursansökan.

Medlemsutbildning

Grunden i den fackliga bildningen är studiecirkeln, där deltagarna tillsammans diskuterar gemensamma problem. Vi lär oss använda facket i vårt arbete, att förändra vår situation på arbetsplatsen och samhället.

Alla medlemmar kan och bör delta i medlemsutbildningen.

Utbildningen hålls så nära där du bor/arbetar som möjligt. För frågor om datum och anmälan kontakta din region.

Facket och samhället

Samhällsfrågor och politik är viktigt i din vardag. Den här studiecirkeln ger dig möjlighet att ta reda på olika saker i samhället, diskutera det som är viktigt för dig, din familj och dina arbetskamrater. Utbildningen anordnas så nära där du bor/arbetar som möjligt.
För frågor om datum och anmälan kontakta din region

Om Facket

En utbildning om facket och dess betydelse för dig som är under 30 år.

Utbildningen genomförs i varje region och är tvärfacklig. Det innebär att du åker bort ett par dagar och får träffa medlemmar från andra fackförbund och tillsammans med dem lär mer om fackets grunder.
För frågor om datum och anmälan kontakta din region.

Kursansökan

Du ska alltid söka utbildningarna via den region du tillhör.

Kursansökan

Kursansökan skickas till regionkontoret eller till regionens studiesamordnare.

Regionkontor

Ersättning under kurstiden

Som kursdeltagare har du fri kost och logi samt fria resor till och
från kurser. Ersättningsbelopp vid facklig utbildning anordnade av Fastighets eller LO 2023:

  • Stipendium, skattefritt utgår med 125 kronor per timme eller 1000 kronor per dag eller 5000 per vecka.
  • Utbildningsarvode skattepliktigt utgår med 185 kronor per timme eller 1480 kronor per dag, 7 400 per vecka för dig som har förtroendeuppdrag.

Du har rätt att få ledigt

Studieledighetslagen ger dig rätt till ledighet för studier. Arbetsgivaren har rätt att skjuta på ledigheten i två veckor. Det är viktigt att du i god tid begär ledighet före studiernas början. Om du är osäker på hur du begär ledighet för studier och vilka regler som gäller, kontakta studiesamordnaren i din region.

Förtroendemannalagen – FML

Om du har ett fackligt uppdrag har du rätt att vara ledig enligt FML. Vissa kurser faller under FML, arbetsgivare ska stå för förlorad arbetsförtjänst under utbildningstiden. Det betyder att du ska ha bibehållna anställningsförmåner enligt FML § 7. Det krävs att utbildningen har samband med uppdraget och den fackliga verksamheten på din arbetsplats.

Kursbekräftelse

I god tid, ca 6 veckor, före kursstart får du besked från Fastighets om du blivit uttagen till kursen. Kallelse, tågbiljetter, program och ytterligare information kommer direkt hem till dig lite senare.

Avbokning

Återbud ska lämnas så snart som möjligt. Om det sker mindre än fyra veckor innan kursstart, kan avbokningsavgifter tillkomma.

Barntillsyn

Den som har extrakostnader för barntillsyn i samband med deltagande i fackliga studier kan ha rätt till ersättning. Den som utför barntillsynen ska fylla i "Ansökan om ersättning för extra barntillsynskostnad vid cirklar och kurser". Ansökan ska sändas till förbundet tillsammans med kursanmälan.

Blankett om barntillsyn hittar du längst ned på denna sida

Studieombudsmän

Region Nord
Mikael Norén 
060 - 18 00 81
E-post

Region Ost
Frida Cederborg
08-440 72 11
E-post

Region Tvärs
Veronica Boström
019 -10 98 26
E-post

Region Väst
Oscar Rolfsman
031-85 96 88
E-post

Region Syd
Mathilda Hauge
042- 21 28 19
E-post

 

Bli medlem i Fastighets

Granskad: