Städbranschen

Städare är ett av de vanligaste yrkena i Sverige.

Städningen bidrar till trivsel. Städare trivs ofta med sitt arbete och är stolta över det.

Samtidigt är det ett yrke som ofta förknippas med arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar.

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Länkar till sidor för att hålla koll på arbetsmiljön.

Allt om städ

Webbplatsen med information som underlättar städarbetet och förklarar hur lokaler kan hållas fräscha till en rimlig kostnad.

Vad är en bra städmetod?

Hur kan upphandling av städtjänster ske på bästa sätt?

Självklart handlar ren städning också om att det ska vara vit städning.

Allt om städ

Checklista skyddsrond

Till stöd för arbetsmiljöarbetet på små arbetsplatser finns Fastighets checklista för skyddsronder i städbranschen. Den är ett hjälpmedel vid riskinventering och systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Checklista städ som pdf-fil 

Till checklistan för städ finns också bilagor:

Tillbudsrapportering 

Rapport om våld och hot

Minichecklista 

Riskinventeringsprotokoll

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: