Du har rätt till ersättning - anmäl arbetsskador

Anmäl alltid arbetsskador.

Du har rätt till ersättning för din arbetsskada.

Gott hopp om ersättning

Läs mer om arbetsskador och hur de ska anmälas på LO-TCO Rättsskydds hemsida webbplats.

LO-TCO Rättskydd

Många har råkat ut för arbetsskador i sina jobb och ännu fler riskerar att göra det.

Det är stor ekonomisk skillnad om dina sjukdomsbesvär klassas som arbetsskada jämfört med "vanlig" sjukdom.

Genom Fastighets finns det gott hopp om att du får den ersättning du har rätt till. 

Bara var femte som varit frånvarande från jobbet för skada eller sjukdom relaterad till arbetet anmäler detta till Försäkringskassan (FK). Det är en av orsakerna till att antalet anmälda arbetsskador har sjunkit – utan att arbetsmiljön blivit bättre. 

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Utan rapport döljs problem

Hela branscher döljer mängder av de arbetsskador och olyckor som faktiskt inträffar. Tiotusentals anmälningar har bara "försvunnit" genom åren. Det har blivit ett informellt och dolt fusk utom räckhåll för vanligt arbetarskydd. Med experternas ord: de ägnar sig åt en omfattande underrapportering.

Tiotusentals anmälningar har bara "försvunnit" genom åren. Det har blivit ett informellt och dolt fusk utom räckhåll för vanligt arbetarskydd.

Det känns jobbigt att anmäla sina skador på den allt tuffare arbetsmarknaden med osäkra anställningar. Ingen vågar eller vill riskera att framstå som en "sjukling".

Jobben har blivit allt stressigare och enligt pressen ger uttröttning och håglöshet.  av Riksrevisionen kritiserar Försäkringskassan för att den inte bidragit till att förebygga arbetsskador. Yrkesmedicinska specialistläkare kritiserar Försäkringskassan för att bara ett fåtal arbetsskador och sjukdomar godkänns och att bedömningarna numera görs på politiska grunder, inte på vetenskapliga.

Hundratals miljoner till förbundens medlemmar

Juristerna på LO-TCO Rättsskydd, fackets juridiska byrå, driver för förbundens räkning ärenden gentemot Försäkringskassan och AFA. Under 2019 utverkade LO-TCO Rättsskydd 131 155 000 kronor kronor i ersättningar till förbundens medlemmar.

Det har stor ekonomisk betydelse att få sin skada klassad som arbetsskada jämfört med "vanlig" sjukdom.

Tänk på att du har rätt till ersättning och att du alltid ska anmäla skadan och söka ersättning hos Försäkringskassan och AFA, som sköter försäkringarna som finns i kollektivavtalens.

Fastighets hjälper till

Även företag i fastighetsbranschen har ägnat sig åt att dölja arbetsskador. Från 2005 till 2010 minskade de anmälda arbetsskadorna med 25 procent för fastighetsskötare och städare.

2010 var samtliga tjänstebranschers andel av anmälda arbetsskador 28 procent. De flesta av dessa består av "kontorsarbeten". Den mer utsatta fastighetsbranschen stod för endast 1 (en) procent.

Både forskare och arbetsmiljöexperter anser att det beror på omfattande underrapportering. Faktorer som påverkar människors benägenhet att anmäla sina arbetsskador är inte annorlunda hos medlemmarna i Fastighets jämfört med andra yrkesgrupper.

Därför är det så viktigt att du verkligen anmäler din arbetsskada och söker ersättning om du har drabbats. Be ditt skyddsombud eller Fastighets förtroendevalda om hjälp. Vi ställer upp för dig!

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: