Vägen framåt/Makthantverket

Många medlemmar, förtroendevalda och anställda saknar grundläggande kunskaper om samhällsekonomi och har svårt att orientera sig i samhällsdebatten. Syftet med 6F-kurserna "Vägen framåt" & "Makthantverket" är att deltagarna ska få en grundläggande ideologisk förståelse så att de med självförtroende kan samtala och debattera fackliga och politiska frågor i olika forum.

>>Vägen framåt

Målet med kursen är att deltagaren ska känna sig tryggare i samtal och diskussioner om hur samhället och arbetsplatsen kan formas i framtiden, att deltagare efter genomförd utbildning ska öka sina kunskaper kring följande områden:

 • Konflikten mellan arbete och kapital.
 • Mänsklighetens och samhällets utveckling genom historien.
 • Hur olika ideologier har växt fram ur tidigare samhällssystem.
 • Arbetarrörelsens prioriteringar och strategier i dagens samhälle.
 • Att bättre förstå skillnaden mellan de olika ideologierna och deras påverkan på samhällsutvecklingen.
 • Att kunna ”avkoda” politiska diskussioner till sin kärna och därigenom bättre kunna förstå och analysera samhällsdebatten.

Innehåll

 • Historiematerialism – människor och samhällets drivkrafter
 • Ekonomiska läror/inriktningar
 • Hegemoni – att vinna problemformuleringsinitiativet
 • En fördjupning i den svenska modellen
 • Vad är ekonomi – ekonomiska begrepp


Målgrupp


Medlemmar, förtroendevalda och anställda som önskar att bygga på sina kunskaper och förståelse för samhällsekonomi, filosofi och olika ideologiers påverkan på samhällsutvecklingen.

Kurslängd


Tre dagars internat på Rönneberga.

Datum


16-18 januari 2023 (Rönneberga)
1-3 februari 2023 (Rönneberga)
22-24 februari 2023 (Skåne)
1-3 mars 2023 (Rönneberga)
22-24 mars 2023 (Kiruna)
12-14 april 2023 (Rönneberga)
3-5 maj 2023 (Norrköping)
7-9 juni 2023 (Rönneberga)
28-30 juni 2023 (Karlskrona)
6-8 september 2023 (Viskadalen)
20-22 september 2023 (Karlstad) 
4-6 oktober 2023 (Gävle)
25-27 oktober 2023 (Rönneberga)
15-17 november 2023 (Skellefteå) 

Anmälan sker till Byggnads genom länken här.

>>Makthantverket

Makthantverket är en påbyggnadsutbildning till Vägen framåt. Den genomförs också tillsammans med 6F-förbunden.

Syftet med utbildningen är att förbättra förutsättningarna till ett ökat fackligt och politiskt deltagande och engagemang. Ge deltagarna förutsättningar att implementera teoretiska kunskaper i praktiken och att nå en högre effektivitet i det fackliga och politiska arbetet.

Mål


Att deltagarna efter genomförd utbildning ska kunna förstå och tillämpa praktiska kunskaper om olika typer av påverkansmetoder i syfte att flytta fram positionerna för arbetarrörelsen.

Innehåll


Under utbildningen behandlas bland annat följande:

 • Arbetarrörelsens ideutveckling genom historien.
 • Debatt-taktik
 • Research och planeringsarbete
 • Organisatorisk kultur och påverkansmetoder
 • Från ord till handling – hur använder vi kunskaperna framåt – hur kommunicerar jag detta i min vardag.


Målgrupp


Medlemmar, förtroendevalda och anställda som är aktiva i Fastighets och som har gått utbildningen Vägen framåt.

Kurslängd


4 dagars internat på Rönneberga.

Datum


14-17 mars 2023 (Rönneberga) 
26-29 september 2023 (Rönneberga) 

Anmälan sker till Byggnads genom länken här.

Uppdaterad: