Medlemsförsäkringar

Ett antal försäkringar ingår i ditt medlemskap i Fastighets. Till exempel hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring.

På initiativ från medlemmarna har Fastighets tecknat ett antal medlemsförsäkringar genom försäkringsbolaget Folksam.

Dessa försäkringar ingår i ditt medlemskap

  • Hemförsäkring
  • Olycksfallsförsäkringen "Medlemsolycksfall"
  • Kompletterings-TGL
  • Barngrupplivsförsäkring

Ansluts du till om du inte tackar nej

  • Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Försäkringar du kan köpa till

  • Sjuk- och efterlevandeförsäkring för din partner
  • Olycksfallsförsäkringen Medlemsolycksfall för din partner
  • Barnförsäkringen Medlemsbarn
  • Seniorförsäkringar

Som medlem i Fastighets har du förmånen att boka in ett rådgivningsmöte med Folksam.

Scanna QR-Koden i bilden nedan för att boka in ett digitalt möte med en av rådgivarna på Folksam som kan hjälpa dig med hela försäkringspaketet.Du kan även gå in på Folksams hemsida eller ringa på 0771-950 950.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: