Medlemsförsäkringar

Ett antal försäkringar ingår i ditt medlemskap i Fastighets. Till exempel hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring.

På initiativ från medlemmarna har Fastighets tecknat ett antal medlemsförsäkringar genom försäkringsbolaget Folksam.

Dessa försäkringar ingår i ditt medlemskap

  • Hemförsäkring
  • Olycksfallsförsäkringen Medlemsolycksfall
  • Kompletterings-TGL
  • Barngrupplivsförsäkring

Ansluts du till om du inte tackar nej

  • Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Försäkringar du kan köpa till

  • Sjuk- och efterlevandeförsäkring för din partner
  • Olycksfallsförsäkringen Medlemsolycksfall för din partner
  • Barnförsäkringen Medlemsbarn
  • Seniorförsäkringar

För att läsa mer om vad försäkringarna innebär och vad som ingår, surfar du in på Folksams webbplats.

Till Folksams sida om Fastighets medlemsförsäkringar

Till sida om LOs medlemsförsäkringar

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad:
Kategorier: