Medlemsförsäkringar

Ett antal försäkringar ingår i ditt medlemskap i Fastighets. Till exempel hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring.

På initiativ från medlemmarna har Fastighets tecknat ett antal medlemsförsäkringar genom försäkringsbolaget Folksam.

Dessa försäkringar ingår i ditt medlemskap

  • Hemförsäkring
  • Olycksfallsförsäkringen "Medlemsolycksfall"
  • Kompletterings-TGL
  • Barngrupplivsförsäkring

Ansluts du till om du inte tackar nej

  • Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Försäkringar du kan köpa till

  • Sjuk- och efterlevandeförsäkring för din partner
  • Olycksfallsförsäkringen Medlemsolycksfall för din partner
  • Barnförsäkringen Medlemsbarn
  • Seniorförsäkringar
  • Juristförsäkring

Klicka här för att teckna försäkringar.

Som medlem i Fastighets har du förmånen att boka in ett rådgivningsmöte med Folksam. Klicka på den här länken.

Du kan även gå in på Folksams hemsida eller ringa på 0771-950 950.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: