Fremia - Samhall AB

Gäller för samtliga arbetare inom LO-förbundens organisationsområde för anställda vid företag anslutna till Fremia-Samhall AB. 

Avtalet gäller alltså för Fastighetsanställdas Förbunds medlemmar vid Samhall.

Bli medlem i Fastighets

Granskad: