Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer

Kollektivavtal  för anställda hos som tillhör ideella och idéburna organisationer och har arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen.

Nytt avtal klart 5/7 2017

Den 5 juli 2017 antog förbundsstyrelsen förslaget till nytt kollektivavtal för Ideella och Idéburna organisationer inom Arbetsgivaralliansen. Överenskommelsen gäller för perioden 1 maj 2017 till och med 30 april 2020.

Löner
Uppgörelsen innebär att lönerna den 1 maj 2017, 2018 och 2019 ökar med 540 kronor vardera år.

Lägsta lön
Lägsta lön den 1 oktober 2017 vid fyllda 20 år höjs med 540 kronor och är efter 2017-10-01 22 145 kronor, därefter höjs lägstalönen den 1 maj 2018 med 540 kronor och är 22 685 kronor. Tredje och sista året höjs den lägsta grundlönen den 1 maj 2019 återigen med 540 kronor och är då 23 225 kronor

Ungdomslönerna från 16-19 år ökar den 1 oktober 2017 med 2,1 procent, år 2 den 1 maj 2018 med 2,2 procent och år 3 den 1 maj 2019 med 2,2 procent.

Fastighets cirkulär 2017

Avtal AA Ideella och Idéburna 2017-2020

Karensavtal överenskommelse

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Nationaldagen

Halvdagen som var före Alla Helgons Dag blev en hel dags ledighet varje år. De anställda kompenseras med andra ord med en halvdag varje år istället för en heldag de gånger då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: