Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer

Kollektivavtal  för anställda hos som tillhör ideella och idéburna organisationer och har arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen.

Fastighets cirkulär 2020-2023

Avtal AA Ideella och Idéburna 2020-2023

Karensavtal överenskommelse

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Nationaldagen

Halvdagen som var före Alla Helgons Dag blev en hel dags ledighet varje år. De anställda kompenseras med andra ord med en halvdag varje år istället för en heldag de gånger då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.

Bli medlem i Fastighets

Granskad: