Almega Tjänsteföretagen - Städ i egen regi

Avtal för städpersonal anställda i egen regi.

 

Avtal 2021-2023

Karensavtal överenskommelse

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: