Almega Fastighetsarbetsgivare

Detta kollektivavtal tillämpas för anställda vid privata fastighets- och entreprenadföretag.

Cirkulär om uppgörelsen 2023

Avtal 2023 - 2025 

Karensavtal protokoll

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: