Fremia - Städ i egen regi

Avtalet reglerar villkoren för städpersonal anställda i egen regi.

Avtal Fremia Städ i egen regi 2021-2023

Cirkulär Huvudavtal 2023

Överenskommelse om karensdag

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: