Arbetsgivaralliansen Idrott

Gäller för anställda vid olika typer av idrottsanläggningar.

Nu finns ett nytt avtal för AA Idrott. Parterna har kommit överens, Avtalet är preliminärt tills Fastighets förbundsstyrelse behandlat frågan.

Avtalet är treårigt och ger löneökningar med 1 690 kronor.

Avtalet gäller 1/11 2017 - 31/10 2020

De 1 690 kronorna fördelas på följande sätt i uppgörelsen: 1/11 2017 560:-, 1/11 2018 540:- och 1/11 2019 med 590:-

Förbundsstyrelsen godkände avtalet 31/10 2017.

Förhandlingsprotokoll AA Idrott

Lönebilaga AA Idrott

Fastighets Cirkulär

Avtal AA Idrott 2017-2020

Karensavtal överenskommelse

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: