Arbetsgivaralliansen Idrott

Gäller för anställda vid olika typer av idrottsanläggningar.

Avtalet gäller 1/11 2020 - 31/10 2023

Förhandlingsprotokoll AA Idrott

Lönebilaga AA Idrott

Fastighets Cirkulär 2020-2023

Avtal AA Idrott 2020-2023

Karensavtal överenskommelse

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: