Sobona (fd Pacta)

För anställda i Sobonas medlemsföretag som bedriver fastighets- och boendeservice. 

Arbetsgivarorganisationen har bytt namn till Sobona under avtalsperioden. Den hette tidigare Pacta.

Nytt avtal gäller 1/5 2017 - 30/4 2020.
Ny lönerna utbetalas från och med 1 april respektive år; Löneökningarna är 590 kronor 2017, 570 kronor 2018 och 610 kronor 2019.

Sobona allmänna bestämmelser 2017

Fastighets Cirkulär  2017

Avtal 

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: