Sobona (fd Pacta)

För anställda i Sobonas medlemsföretag som bedriver fastighets- och boendeservice. 

Arbetsgivarorganisationen har bytt namn till Sobona under avtalsperioden. Den hette tidigare Pacta.

Nytt avtal gäller 1/11 2020 - 30/3 2023.

Överenskommelse om Lön och Allmänna anställningsvillkor 2020.

Sobona allmänna bestämmelser 2020

Branschbestämmelser för Fastigheter

Avtal om bilersättning.

Fastighets Cirkulär 2020

Kollektivavtal 2020-2023

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: