Sobona (fd Pacta)

För anställda i Sobonas medlemsföretag som bedriver fastighets- och boendeservice. 

Arbetsgivarorganisationen har bytt namn till Sobona under avtalsperioden. Den hette tidigare Pacta.

Nytt avtal gäller 1/11 2020 - 30/3 2023.

Överenskommelse om Lön och Allmänna anställningsvillkor 2020.

Sobona allmänna bestämmelser 2020

Branschbestämmelser för Fastigheter

Fastighets Cirkulär 2020

Kollektivavtal

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: