Almega Serviceföretagen - Serviceentreprenad

Avtalet omfattar städningsarbete och därmed sammanhängande servicearbeten som utförs av städentreprenadföretag.Avtalet är gemensamt med SEKO.

Avtal som gäller 1 juni 2017 – 31 maj 2020.
Ur uppgörelsen:

Lönerna höjs med 512 kronor 1 juni 2017, 550 kronor 1 juni 2018 och 550 kronor bildas per den 1 juni 2019.

Lägsta utgående månadslön till arbetstagare fyllda 22 år blir 22 212 kronor 1 juni 2017, 22 762 kronor 1 juni 2018 och 23 312 kronor 1 juni 2019.

Fastighets Cirkulär Almega Serviceentreprenad 2017 - 2020

Avtal Serviceentreprenad 2017-2020

Avtalets tidlöneprincip

Karensavtal protokoll

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: