Almega Vårdföretagarna - Städ i egen regi

För städpersonal anställda i egen regi.

Kollektivavtal 2022

Karensavtal överenskommelse

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: