Bemanningsanställd kvinna torkar ett bord. Hon har en t-tröja med texten Fjällvärd på.

Almega Kompetensföretagen - Bemanningsavtalet

Kollektivavtalet reglerar villkoren för anställda i bemanningsföretag och är gemensamt för samtliga LO-förbund.

Fastighets Cirkulär 2020-2023

Bemanningsavtalet 2023 - 2025

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Mer om avtalet på LOs hemsida

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: