Bemanningsanställd kvinna torkar ett bord. Hon har en t-tröja med texten Fjällvärd på.

Almega Kompetensföretagen - Bemanningsavtalet

Kollektivavtalet reglerar villkoren för anställda i bemanningsföretag och är gemensamt för samtliga LO-förbund.

Nytt avtal tecknat för 1/5 2017 - 30/4 2020. Lönerna ska höjas med 6,5 procent under avtalsperioden.

Bemanningsavtalet 2017 - 2020

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Mer om avtalet på LOs hemsida

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: