Fremia - Fastighetsarbete

Fastighetsskötareavtal för Fremia är ett hängavtal på Fastigo-avtalet, med en separat försäkringslösning kallad CIKO.

Förhandlingsprotokollet

Karensavtal överenskommelse

Fastighets Cirkulär Fastigo-avtalet 2023-2025.

Cirkulär Huvudavtal 2023

Kontakta gärna ditt regionkontor för mer information om avtalet.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: