Almega Serviceföretagen - Fönsterputsningsavtalet

Det här är ett fönsterputsningsavtal. Det gäller för anställda i fönsterputsnings- och andra serviceföretag.

Arbetsuppgifter som kan förekomma under detta avtal är fönsterputsningsarbete, persienn- och markisservice och annan fönsterservice.

Förbundsstyrelsen har 10 oktober 2017 antagit förslaget till nytt kollektivavtal för Fönsterputsningsföretag och andra serviceföretag inom Almega Tjänsteförbunden.

Överenskommelsen gäller för perioden 1 november 2017 till och med 31 oktober 2020.

Löner och andra tillägg

Samtliga löner och tillägg höjs med ett värde av 6,5 procent under hela avtalsperioden med följande fördelning:
2017-11-01: 2,2%
2108-11-01: 2,0%
2019-11-01: 2,3%

Månadslöner
Med branschvana upp till 2 år
2017-11-01: 22 296kr
2018-11-01: 22 742 kr
2019-11-01: 23 265 kr

Med branschvana mer än 2 år
2017-11-01: 22 698 kr
2018-11-01: 23 152 kr
2019-11-01: 23 684 kr

Timlöner

Med branschvana upp till 2 år
2017-11-01: 132,71kr
2018-11-01: 135,36 kr
2019-11-01: 138,47 kr 140,98 kr

Med branschvana mer än 2 år
2017-11-01: 135,11 kr
2018-11-01: 137,81 kr
2019-11-01: 140,98 kr

Ackordslöner
Ackordslöner höjs enligt följande:
2017-11-01: 2,2%
2018-11-01: 2,0%
2019-11-01: 2,3%

Förskjuten arbetstid

Kr/timme                       171101 181101 191101
Kväll och natt 17-22:     21,41    21,84     22,34
Kväll och natt 22-06:     35,74    36,45     37,29
Sön och helg                 43,33    44,20     45,22
Storhelgstid                    92,57   94,42     96,60

§ 8 mom 2 utgår i sin helhet.

§ 13 mom 5 sjuklön utgår ur paragrafen

Förbundets Cirkulär

Fönsterputsavtalet 2017-2020

Karensavtal protokoll

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: