Fakturaadress

Fastighetsanställdas Förbund
Kund-id: FTX 4570
FE 301
105 69 Stockholm
Referens anges (för internfakturor: ange ditt verksamhetsområde och kostnadsställe, fem siffror xxx.yyyyy).

Mailadress för fakturor: inbox.lev.1308533@arkivplats.se

Referens anges, verksamhetsområde och kostnadsställe, fem siffror xxx.yyyyy

Fastighetsanställdas Förbunds organisationsnummer: 802000-8622

Uppdaterad: