Fakturaadress

Fastighetsanställdas Förbund
Kund-id: MNB 3001
FE 109
105 69 Stockholm

Mailadress för fakturor: MNB0000@tps.banctec.se

Referens anges, verksamhetsområde och kostnadsställe, fem siffror xxx.yyyyy

Fastighetsanställdas Förbunds organisationsnummer: 802000-8622

Uppdaterad: