Nicklas Nilsson, avtalsansvarig ombudsman & Joakim Oscarsson, avtalssekreterare.

Första avtalet klart: Sobona först ut

Löneökningar på 7,4 procent över två år, helt nya arbetstidskonton, stärkt skydd mot övervakning och stärkt trygghet för gravida kvinnor. Efter flera veckors förhandlingar kan Fastighets presentera vår avtalsrörelses första nya kollektivavtal: Sobona. Löneökningen i krontal blir detta år 1250 kronor, medan det nästa år blir 1050 kronor.
– Vi har givet förutsättningarna gjort ett fantastiskt jobb, säger Joakim Oscarsson, avtalssekreterare i Fastighets och Nicklas Nilsson, avtalsansvarig ombudsman.

Publicerad:

Oscarsson menar att framgången beror på att alla inblandade, så väl delegationen som övriga avtalsansvariga, har jobbat dag och natt mot ett gemensamt mål.

– Vi gick i mål med historiskt höga löneökningar. Vi har också introducerat en ny modell för arbetstidskonton. Det var ett av våra huvudkrav när vi gick in detta. Nu kan man säga att det här kollektivavtalet blir ett märke för övriga avtal i fastighetsbranschen, säger han.

Lägstalönerna höjs med 1350 kronor år 2024 och 1050 kronor år 2025. Andra ersättningar som höjs är ersättningen för obekväm arbetstid, jour, övertid och beredskap som höjs med 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024.

Ett av de krav som Fastighets gick in i avtalsrörelsen med var ett arbetstidskonto på alla fastighetsavtal. Det har lämnats till alla motparter inom fastighetsbranschen. Sobona godtog kravet och med det tas nu alltså ett första steg. Anställda som jobbar på Sobona-avtalet kommer att kunna välja om semestertillägget ska komma som pengar, ledighet eller pension.

Nicklas Nilsson, som suttit många timmar i förhandlingsrummen, är nöjd med utfallet.

– Jag är mycket glad över att vårt yrkande gick igenom. Nu påbörjar vi den här modellen med arbetstidskonton, säger han. 

Den enskildes integritet i arbetslivet har också stärkts. I avtalet med Sobona finns skrivningar som låter lokala klubbar förhindra att arbetsgivaren till exempel övervakar de anställda i realtid via gps, något som under avtalskonferenserna lyftes fram som ett stort problem.

– Det är en fråga om tillit. Det blir ett arbetsmiljöproblem att veta att chefen på systematisk nivå misstror en, säger Nilsson.

Andra förändringar är ökat skydd när man blivit beviljad graviditetspenning. De som beviljas det och blir uppsagda på grund av arbetsbrist får sin uppsägningstid framskjuten tills de skulle ha varit tillbaka på jobbet. Även tryggheten för de som nyanställs har blivit stärkt.

– Vi har givet förutsättningarna gjort ett fantastiskt jobb. Vi ser fram emot att fortsätta förhandla så bra avtal som möjligt åt Fastighets medlemmar, avslutar de.

 

Övrigt

Enligt ett nytt EU-direktiv om dygnsvila som går i kraft 1 oktober 2023 ska alla ha 11 timmars sammanhängande ledighet under 24 timmar. I det nya avtalet får arbetstagaren inget löneavdrag om dygnsvilan läggs ut på arbetstid. 

I dag får arbetstagare behålla lönen under som mest tio arbetsdagar per år vid ledighet för enskilda skäl, som anhörigs sjukdom eller bortgång. Begränsningen på tio dagar tas nu bort.

Uppdaterad: