Nicklas Nilsson, avtalsansvarig ombudsman.

Avtal med Folkets Hus och Parker klart

Lönerna höjs med 7,4 procent, totalt 2118 kr på två år. Det är en låglönesatsning, då lägstalönerna går upp 1200 kr första året medan lönerna går upp med 1119 kr. I övrigt är den största nyheten att en delpension nu införs. Från och med 60 års ålder kan anställda på Folkets Hus och Parker gå ned i deltid.
– Det här är vårt svar på en höjd pensionsålder, eftersom politiker inte tagit någon hänsyn till att olika yrken sliter olika mycket på kroppen, säger Nicklas Nilsson, avtalsansvarig ombudsman.

Publicerad:

I avtalet med Folkets Hus och Parker finns ännu inga pengar avsatta, däremot själva rätten att få jobba deltid. I framtida kollektivavtal kommer det antagligen finnas avsättningar som gör att det blir mer ekonomiskt hållbart att gå i deltidspension.

– Vi är reformister i fackföreningsrörelsen, och tar ett steg i taget. På IF Metalls kollektivavtal har det funnits avsättningar sedan länge. Jag ser inte varför inte vi kan åstadkomma det också. Nu har vi inlett processen, säger Nilsson.

En annan närliggande villkorsförbättring är att anställda nu ska få en friskvårdstimme per vecka, som vid behov kan delas upp i mindre delar.

– Återigen handlar det om tillgången till ett hållbart arbetsliv. Ska vi arbeta tills vi är 70-80 år behöver det finnas förutsättningar för det, säger Nilsson.

Som alla förhandlingar har avtalet inneburit ett givande och tagande. Arbetsgivaren ville ha en tidsgräns på företrädesrätten vid återanställning, och fick det. Från och med 1 juni 2023 måste den som blir av med jobbet anmäla anspråket på företrädesrätten skriftligen senast en månad efter att anställningen upphört.

– Fyra veckor är en begränsning men ingen stor förändring i praktiken. Som helhet är jag mycket nöjd över det här avtalet, avslutar Nilsson.

 

Uppdaterad: