LO tecknar nytt avtal inom bemanning

Det här pressmeddelandet är saxat från LO.

Publicerad:

LO och arbetsgivarna i Kompetensföretagen har tecknat ett nytt kollektivavtal för anställda i bemanningsbranschen.

Avtalet omfattar cirka sextio tusen anställda LO-förbundsmedlemmar inom bland annat industrin, på lager, inom logistik och i byggbranschen. Avtalet gäller i två år från den 1 maj 2023.

– Avtalet följer märket på svensk arbetsmarknad. Det ger ökningar av garantilönerna och vi har fått till ett införande av regelverk om reskostnadsersättning vid dagliga resor utanför arbetstider, säger Kent Ackholt, ombudsman på LO med ansvar för bemanningsavtalet.

LO är överens med arbetsgivarna om att garantilönerna under avtalsperioden ska höjas med 7,76 kronor i timmen den 1 maj 2023 och med ytterligare 4,12 i timmen kr den 1 maj 2024.

LO är också överens med arbetsgivarna om att tillsätta en arbetsgrupp kring det delade arbetsmiljöansvaret inom bemanningsbranschen.

Uppdaterad: