Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman & Joakim Oscarsson, avtalssekreterare.

Avtal med Almega Specialservice klart

Fastighets har tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega Serviceföretagen – Specialservice. Lönerna höjs totalt 7,4% från 1 april 2023 fram till 31 mars 2025. Krontalshöjningen blir 1229 kr år 1 och 1029 kr år 2. Totalt 2258 kr. Avtalet är en låglönesatsning där lägstalönerna år 1 höjs med 1350 kr.
– Vi har höjt lägstalönen till över 27 000 kr och det är jag mycket nöjd med, säger avtalssekreterare Joakim Oscarsson.

Publicerad:

Avtalet med Almega Serviceföretagen – Specialservice (till exempel sanering) är signerat och gäller till 2025. Förutom löneökningar innehåller det en låglönesatsning, där alla under snittlönen får en högre procenthöjning.

År 1 höjs lönerna med 4,1 procent så att lägstalönen blir 25 975 kr.
År 2 höjs lönerna med 3,3 procent så att lägstalönen blir 27 004 kr.

En formulering har också strukits. Tidigare stod det att permission kunde ges vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig. Termen hemmaboende har ställt till det för många. Nästan ingen bor ihop med alla sina nära anhöriga. Nu är termen alltså struken.

Avtalsansvarig ombudsman Ewa Edström tycker det är fullt rimligt.

– Utöver lönerna, som förstås är viktigast, var det den formuleringen vi riktade in oss på. Det är inte rimligt att den som till exempel behöver följa med sin lillebror för ett cancerbesked inte får permission, bara för att brodern har egen bostad, säger hon.

I det nya kollektivavtalet har den ömsesidiga uppsägningstiden vid tidsbegränsad anställning blivit 14 dagar. Något som gäller de första sex månaderna.

– Då går det lite snabbare att komma loss vid de tillfällen man hittar en arbetsgivare som till exempel betalar bättre, säger Edström.

En arbetsgrupp har tillsatts. Den ska titta på tillämpningen av visstidsanställningar och konvertering, samt avtalets regler kring dygnsvila i och med det nya EU-direktivet.

I övrigt är avtalssekreteraren Joakim Oscarsson mest stolt över lönehöjningen.

– Vi har höjt lägstalönen till över 27 000 kronor och det är jag mycket nöjd med, avslutar han.

Uppdaterad: