Avtal med Almega Fastigheter klart

Lönerna kommer att höjas retroaktivt från den 1:a april 2023. Det blir 1250 kronor första året och 1046 kronor andra året, varav hälften är individgaranti. Andra villkorsförändringar är fler permissionsdagar, alltså betald frånvaro vid till exempel läkarbesök eller den egna 50-årsdagen samt förlängd uppsägningstid. 
- Vi har gjort ett gott arbete, säger Nicklas Nilsson, avtalsansvarig ombudsman.

Publicerad:

Avtalet med Almega Fastigheter löper till 2025 och innehåller en låglönesatsning. Det betyder att lägstalönerna höjs med 1350 kr istället för 1250 kr. På så vis springer lägstalönerna ikapp de andra.

- Ett av de viktigaste verktygen för att motverka lönedumpning är att höja lägstalönerna. Pressar man upp golvet pressar man också upp taket. Därför är jag glad att vi fick med det så kallade knät här, säger Nilsson.

Fastighets hade yrkat på ett arbetstidskonto, precis som hos Sobona. Det blev en kompromiss, där en arbetsgrupp ska utreda hur en arbetstagare kan välja mellan löneökning, ökad pensionsavsättning eller ledighet.

- Vi rör oss framåt i frågan, menar Nilsson.

Utöver detta har ett lärlingsavtal tagits fram. Det ska få yngre personer att bli intresserade av branschen, och vilja arbeta inom fastighetsbranschen. Fastighets har säkerställt att alla lärlingar kommer att få facklig information.

Uppsägningstiden har förlängts, från en månads ömsesidig uppsägningstid till två månader. Detta börjar gälla 1 april 2024, för dem som varit anställda minst två år. Annars gäller en månad.

- I tider av ekonomisk kris finns det ett värde för båda parter att ha en lite längre framförhållning, avslutar Nilsson.

Uppdaterad: