Städavtalet klart – lägstalöner höjs med 1350 kr

Under onsdagen förhandlades det sista på serviceentreprenad. Det blir en höjning av lägstalöner med 1350 kr år 1 och 930 kr år 2. Övriga löner höjs med 1059 kr och 900 kr. Lönehöjningarna följer märket på 7,4 procent. Övriga nyheter är att användandet av privata bilar, mobiltelefoner och annan teknisk utrustning ska ses över, samt hur möjligheterna kan se ut för medarbetare att gå i deltidspension.
– Det här är ett riktigt bra avtal. Lägstalönen för en städare blir nästan 27 000 kr när avtalet löper ut, säger Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman.

 

Publicerad:

Lägstalönen blir första året 26 049 kr och året därpå 26 979 kr. Beloppen gäller heltidsanställning och vid deltidsanställning proportioneras beloppen i förhållande till sysselsättningsgraden.

– Jag är glad att vi lyckades pressa upp golvet. Satsningen på lägstalönerna är viktig av flera skäl. Dels behöver vi säkerställa att denna viktiga branschs allmänna lönenivåer fortsätter utvecklas, dels behöver vi få upp ersättningarna inom kvinnodominerade yrken. Det är en fråga om rättvisa oavsett, säger Edström.

En arbetsgrupp ska också se över hur en framtida avtalslösning för deltidspensioner kan se ut.

– Precis som i några av våra andra avtal på fastighetssidan har vi nu påbörjat steget mot deltidspension för städare. Det är vårt svar på en höjd pensionsålder, eftersom politiker inte tagit någon hänsyn till att olika yrken sliter olika mycket på kroppen. För en städare med 20-30 år bakom sig har monotona rörelser slitit hårt på axlar och leder, säger Edström.

I kollektivavtalet står nu inskrivet parternas gemensamma syn på vad som behövs för en attraktivare städbransch. Den behöver erbjuda anställning på heltid, dagtid och med sammanhängande skift för att kunna fortsätta attrahera medarbetare.

– Det här är ingen praktisk förändring men en stor symbolisk vinst. Nu säger vi gemensamt att delade turer och nattstäd tillhör det förflutna, och att städbranschens kompetensförsörjning är beroende av vilka villkor som erbjuds, säger Edström.

Frågan om egen bil i tjänsten har varit uppe på tapeten förut. Nackdelarna med att köra egen bil i tjänsten är stora. Nu ska en arbetsgrupp se över användandet av privata bilar, men också mobiltelefoner, och utreda det ur så väl försäkrings- som arbetsmiljöhänsyn.

– Den här frågan, och den om arbetsskor, kommer och går. Självklart hade vi önskat att den försvann, men genom en arbetsgrupp ser vi till att hålla frågan högt uppe på dagordningen till nästa gång, samt skapa oss en bättre bild av problemet, säger Edström.

Sammantaget är hon nöjd:

– Det här är ett riktigt bra avtal. Lägstalönen för en städare blir ju nästan 27 000 kr när avtalet löper ut, avslutar hon.

 

Uppdaterad: