Avtal med AA Ideella och Idéburna klart

Det är en låglönesatsning, då lägstalönerna höjs med 1351 kr första året medan lönerna höjs med 1167 kr. Därefter 978 kronor år två. Andra nyheter är ett arbetstidskonto och utökade permissioner, samt en möjlighet att flytta på vissa röda dagar.
– Nu kan man välja att jobba på Kristihimmelsfärd men vara ledig under till exempel Ramadan, bockjakten eller annan valfri fest som man väljer själv, säger Nicklas Nilsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

Publicerad:

De förändrade permissionsreglerna handlar om att rätta till en tidigare skrivning. Tidigare stod det att permission kunde ges vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig, men nästan ingen bor ihop med alla sina nära anhöriga.

– Det har varit ett stort problem för våra medlemmar som vi nu har löst, säger Nilsson.

Precis som vid flera andra avtal som Fastighets förhandlat fram under våren har ett arbetstidskonto införts. Man kan då välja om man vill få ut semesterdagstillägget i pengar, eller använda det till lediga dagar eller pensionsavsättningar.

– Vi måste börja utmana idén om att arbete och lön är det viktigaste som finns. Tänk att i stället kunna spendera en extra dag med sin nya kärlek, förlänga sin vistelse hos vännerna, åka och fiska, eller trygga på sin pension. Detta blir möjligt med arbetstidskonton, säger Nilsson.

Arbetsgivarens yrkande om att utöka uppsägningstiden från en till två månader för den som varit anställd i två år gick igenom.

– Det är ett givande och ett tagande. En arbetsgrupp ska också tillsättas, och den ska titta på hur friskvården kan utvecklas, samt hur ett system för deltidspension kan se ut, säger Nilsson.

Ett annat stort framsteg är möjligheten att kunna flytta på lediga dagar.

– Nu kan man välja att jobba på Kristihimmelsfärd men vara ledig under till exempel Ramadan, bockjakten eller annan valfri fest som man väljer själv, avslutar Nilsson.

Uppdaterad: