Avtal med Fastigo klart

Löner och lägstalöner höjs med totalt 2300 respektive 2400 kronor på två år. Ingångslönen blir år två 27 373 kronor. Avtalet innehåller även utökade möjligheter till permission, så att anställda kan besöka till exempel tandläkare och mödravård utan löneavdrag. Ett arbetstidskonto införs också.
– Vi har fått till ett riktigt bra avtal med flera nya förbättringar, säger Nicklas Nilsson, avtalsansvarig ombudsman.

Publicerad:

Lönehöjningen blir 1 250 kronor i år, och 1 050 kronor nästa år. Det är en låglönesatsning, då lägstalöner höjs med 1350 kronor. Ingångslönen blir år två 27 373 kronor.

Precis som i avtalet med Sobona har möjligheten att växla semestertillägg införts. Nu kommer anställda kunna välja om tillägget ska komma som pengar, ledighet eller pension.

– Vi tycker det är en bra modell som vi vill se i så många kollektivavtal som möjligt. Våra medlemmar behöver återhämtning så att de orkar leva efter jobbet också, säger Nilsson.

Anställda får rätt till fler permissioner. Man ska kunna besöka tandläkaren, läkaren och mödravårdscentralen (två gånger per år) utan löneavdrag.

Dessutom får man permission vid nära anhörigs död samt akuta sjukfall inom familjen.

–Den här typen av flexibilitet måste alla branscher erbjuda om de vill vara attraktiva som arbetsgivare. Inom många tjänstemannayrken är det legio att kunna besöka läkaren. Det ska det vara även för arbetare, säger Nilsson.

Möjligheten till deltidspension ska Fastigo och Fastighets jobba vidare med.

– Vi förväntas i Sverige arbeta mycket länge. Efter beslutet om en successivt stigande riktålder kan pensionsåldern mycket väl bli 70-75 år i framtiden. För en fastighetsskötare är det inte rimligt. Därför jobbar vi nu vidare med frågan om hur man kan gå i deltidspension, säger Nilsson.

I avtalet finns också bestämmelser som reglerar möjligheten för arbetsgivaren att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden. Ett åtagande som både Fastigo och Fastighets ser nyttan med.

I ett gemensamt uttalande säger vd för Fastigo Johan Mann respektive förbundsordförande för Fastighets Lemmy Mauritzon:

– Vi är mycket nöjda över delen som handlar om att kunna anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Branschen är växande och i behov av arbetskraft, samtidigt som arbetslösheten ökar, inte minst bland ungdomar och utrikesfödda. Att parterna tillsammans tar ansvar för denna samhällsutmaning och erbjuder förutsättningar för dessa personer är mycket bra, säger Johan Mann, vd för Fastigo och Lemmy Mauritzon, förbundsordförande för Fastighets.

 

Uppdaterad: