Ny handbok för offentlig upphandling av städtjänster

Fastighets och arbetsgivarparten Almega är överens om att rekommendera en ny europeisk handbok för upphandling av städtjänster.
Handboken ska hjälpa upphandlare genom att belysa fördelarna med att välja tjänster av hög kvalitet.

Publicerad:

Fastighets och Almega är aktiva i Sociala Dialogen för städsektorn på EU-nivå. När intressenter från bägge parter från många länder möts kan det vara svårt att enas. Men att främja sunda affärer finns däremot stor samstämmighet om och därför står vi bakom om en ny handbok för offentlig upphandling av städtjänster.

Handboken ska hjälpa upphandlare vid anbudsförfaranden genom att belysa fördelarna med att välja tjänster av hög kvalitet. Den har utarbetats av Europeiska federationen för städbranschen EFCI www.efci.eu och UNI Europa. www.uniglobalunion.org Ekonomiskt stöd har givits från EU-kommissionen.

Eftersom handboken har utvecklats i samarbete med arbetsmarknadens parter inom städbranschen i EU beskrivs här en unik metod för att välja bästa värde som baseras på erfarenhet inom städsektorn. Av den anledningen föreslås att städbranschen ska betraktas som en partner i anbudsförfarandet.

Med denna handbok vill vi hjälpa läsarna att ta hänsyn till kvalitet och sociala aspekter vid anbudsförfarandet. Kvaliteten på städtjänsterna bestäms av tekniska meriter och yrkesfärdigheter, medan de sociala aspekterna bland annat omfattar respekt för kollektivavtal och bra anställningsvillkor.

Kvalitet och sociala aspekter representerar två sidor av samma mynt. Om ingen hänsyn tas till dessa ökar risken för illojal konkurrens mellan företag och social dumpning av arbetstagare betydligt. Städning är en mycket arbetsintensiv tjänst, där arbetskostnader utgör omkring 85 procent av de totala kostnaderna. Därför understryker arbetsmarknadens parter att ett beslut att tilldela kontrakt enbart utifrån pris eller kostnader automatiskt leder till kvalitetsbrister och otillåtna förfaranden.

- Kunskapen om handboken behöver spridas till offentliga upphandlare. Vi lovar att försöka ställa upp på de evenemang som behövs för att nå ansvariga upphandlare. Men vi kräver också att de aktivt bidrar till att göra städbranschen sundare.

Det säger Marcus Lindström, branschansvarig hos Almega Serviceentreprenörerna och Magnus Pettersson, förbundsordförande för Fastighetsanställdas Förbund.


Text: Torbjörn Jonsson, ombudsman Fastighets
Ladda ner handboken på svenska som pdf

En svensk överenskommelse och handbok mellan Fastighets, Kommunal och Almega finns sedan många år.

Läs den svenska branschens handbok.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: