2019

 • Krontal - krontal - krontal

  - Vi i Fastighets måste alltid ställa krav på krontalspåslag för våra städare. Nuvarande lönebildning ger negativ löneutveckling för dem.

 • Databegränsningar under två fredagar

  Fredag 18 januari från 12:00 samt fredagen 25 januari, hela dagen, blir det störningar i Fastighets datasystem. Hemsidor och medlemssystem påverkas och framkomligheten på telefon begränsas.

 • Jenni och Magnus på Runö vintersalong

  - Jag bara gör saker, säger Jenni Axlund. - Min skog är målad inifrån mitt huvud, säger Magnus Larsson. De båda Fastighetsmedlemmarna är med på Runös Vintersalong 2019 som just invigts.

 • Politik som slår hårt mot våra medlemmar

  - Regeringsöverenskommelsen innehåller politik som drabbar många av Fastighets medlemmar, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

 • Nytt pensions- och försäkringsavtal med KFO

  - Vi är nöjda med det nya avtalet, framförallt med att vållandeprövning vid arbetssjukdom tagits bort, säger Fastighets förbundsombudsman Torbjörn Jonsson.

 • Höjda medlemsavgifter

  Fastighets medlemsavgifter höjdes från 1 januari 2019. - Det var nödvändigt att justera i avgiftssystemet. Avgifterna har varit oförändrade sedan 2010, säger tredje förbundsordförande Jari Visshed.