Sanna Wallin, nyutnämnd regionansvarig i Nord.

På nya jobb i Fastighets

Fem ombudsmän har utsetts till regionansvariga i Fastighets, vilket är nyinrättade tjänster.

Fyra nya ombudsmän har anställts.

Publicerad:

Fastighets har utsett fem ombudsmän till regionansvariga, vilket är nyinrättade tjänster.

De som utsetts är Sanna Wallin, Region NordMohamad ElmarghichiRegion OstLennart MauritzonRegion TvärsMadlén GunnarssonRegion Väst  och Fredrik de RooyRegion Syd.

De som utsetts har ansvaret för att leda regionkontorets arbete, samordna och sammanställa regionens budget och verksamhetsplan samt uppföljning och redovisning av regionens verksamhet, budget och ekonomiskt utfall.

Bland de arbetsuppgifter som återfinns i tjänstebeskrivningarna finns 22 punkter, däribland arbetsledning med ett coachande förhållningssätt, verka för god sammanhållning och en god arbetsmiljö i hela regionen, ta emot sjukanmälan, stimulera personalen till friskvård samt jobba för att alla får utbildning i första hjälpen och hjärt-och lungräddning.

Dessutom har nya ombudsmän anställts: Jenny Norbäck i Region Tvärs, 
Frida Cederborg i Region Ost och Ivy Salaris i Region Väst. David Sjörén vikarierar i Region Väst.

Mohamad Elmarghichi, nyutnämnd regionansvarig i Ost.

Lennart Mauritzon, nyutnämnd regionansvarig i Tvärs.

Madlén Gunnarsson, nyutnämnd regionansvarig i Väst.

Fredrik de Rooy, nyutnämnd regionansvarig i Syd.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: