Förbundsordförande Magnus Pettersson på besök i HSB Göteborg, Bäckebol.

HSB Bäckebol fick arbetsplatsbesök

Jim Westring, ordförande i Fastighetsklubben på HSB Göteborg, hade en gäst med sig till medlemmarna ute i Bäckebol.

- Nu har ni chansen att resonera med förbundsordföranden direkt, sa han.

Publicerad:

- Jag trivs alltid med att träffa medlemmar direkt, det är väldigt viktigt för mig som förbundsordförande. Det är extra roligt att besöka arbetsplatser inom HSB. Jag började min yrkesbana hos HSB i Norrköping, sa Magnus Pettersson.

Medlemmarna tog frågor om snöpass och möjlighet till arbetstidsförkortning och komptidsbank. Men också frågor om utbildningar för nya fastighetsskötare och utbildningar för att fler både ska bli medlemmar i Fastighets och även kunna ställa upp som förtroendevalda längre fram.

- Vi blir inte yngre och yngre och vi behöver dem som kan driva våra frågor i fortsättningen också!

Förbundsordförande Magnus Pettersson lyssnade och hade svar:

- Det finns ett stort behov av att rekrytera nya inom fastighetsbranschen. Fastigheterna flyttar inte utomlands, de behöver tas om hand där de står. Det finns gymnasieutbildningar för fastighetsskötsel men vi behöver alla bli bättre på att nå ut om dessa möjligheter. Tillsammans med arbetsgivarorganisationen tittar vi också på möjligheter att få igång lärlingsutbildning, sa han.

Han berättade om att alla kan gå medlemsutbildningar genom Fastighets för att lära sig mer om vad facket är och vad fackligt engagemang kan leda till. Sen berättade han lite om kommande löneförhandlingar.

HSB Göteborgs klubbordförande Jim Westring, till höger. Magnus Pettersson förbundsordförande, till vänster.

Fotograf: Janne Sparrman

- Den rådande normen vid löneförhandlingar, att kraven sätts i procent, har gjort att löneskillnaderna inom LO-kollektivet har ökat. Det är inte bra och det missgynnar tyvärr våra medlemsgrupper. Vi ställer alltid våra lönekrav i kronor.

Magnus Pettersson talade också om att samarbetet inom 6F; Fastighets, Byggnads, Seko, Målarna och Elektrikerna, gett bättre resultat i de senaste löneförhandlingarna.

- 6F har blivit en form av maktbalans inom LO. Vi nämns som en stark grupp där de andra två är Kommunal och Facken inom industrin. Vårt samarbete inom 6F märks.
Många andra frågor kom också upp vid fikabordet i Bäckebol, däribland också hur avtals- och medlemsförsäkringar fungerar när olyckan varit framme.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: