Dagens lönenormering problem för servicesektorns kvinnor

- Dagens lönenormering innebär stora problem för kvinnorna i servicesektorn. Vi kan inte längre vara fastlåsta i denna procentnormering.

Det sa Magnus Pettersson, ordförande för Fastighets och 6F vid dagens löneseminarium.

Publicerad:

Magnus Pettersson riktade sig också direkt till förbundsordföranden Marie Nilsson IF Metall, ansvarig för dagens hårda industrinormering inom LO-förbunden.

- Nu brådskar det Marie! Vi måste ta stora steg för att få mer jämställda löner redan i 2020 års avtalsrörelse. Vi är mycket kritiska till hur industrins normering drabbar kvinnorna i servicesektorn. Vi kan inte längre vara fastlåsta i procentnormering, sa han.

Magnus Pettersson var en av paneldeltagarna i det seminarium som 6F och tankesmedjan Katalys ordnade i samband med att en rapport om jämställda löner inom arbetarklassen presenterades. De andra två i panelen var IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson och Almegas förbundsdirektör Stefan Koskinen.

Rapportförfattaren Markus Kallifatides.

Fotograf: Janne Sparrman

Rapportförfattaren Markus Kallifatides visar i rapporten att det krävs rejälare tag än dagens resultat för att verkligen förändra löneskillnaderna mellan män och kvinnor till kvinnors fördel. Markus Kallifatides vised på tre alternativa sätt för att nå en halvering respektive utplåning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i den svenska arbetarklassen.

* Ett låglönelyft i kronor kombinerat med procentuellt lönepåslag för övriga.
* Ett avtrappat kronpåslag.
* Ett "riktat" lönelyft till 16 kvinnodominerade yrkesgrupper.

Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall.

Fotograf: Janne Sparrman

IF Metalls Marie Nilsson sa att hon är beredd på att skruva på dagens industrinormeriung för att få bättre resultat och minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

- Industrinormeringen visar ändå att den gett steg mot mer jämställda löner. 0,4 procents bättre löneökning bland kvinnor jämfört med män i arbetaryrken. Det är positiva tecken, sa hon.

Almegas förbundsdirektör Stefan Koskinen.

Fotograf: Janne Sparrman

Stefan Koskinen, Almegas förbundsdirektör, tror inte mycket på att det går att hitta lönemodeller i förhandlingar som ger jämställda löner.

- Det kommer aldrig att ske. Det är jobben som människor tar som avgör löneskillnaderna. Jag tror inte på att kvinnors löner är värdediskriminerade, sa han. 

- I servicesektorn är företagens kostnader för anställdas löner 85 procent. I industrin är det tvärtom. Vi måste våga se skillnaderna. Vi måste göra något åt dem. Vi kan inte fortsätta som nu, sa Fastighets och 6Fs ordförande Magnus Pettersson.

Magnus Pettersson, Fastighets och 6F, Stefan Koskinen, Almega, Marie Nilsson, IF Metall.

Fotograf: Janne Sparrman

Läs artikel om rapporten 

Läs rapporten

6F:s projekt lönebildning för jämlikhet drivs av Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko i samverkan med tankesmedjan Katalys. Så här beskrivs projektet:

"Vi inom 6F har länge kritiserat den lönebildningsmodell vi har idag där exportsektorn ska sätta "märket" för hela arbetsmarknaden. Grunden i vår kritik ligger i att lönebildningen cementerar dagens löneskillnader samt att vi saknar inflytande över något så avgörande för våra medlemmar som lönenivån."

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: