Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson som är 6F:s ordförande i år och Jonas Wallin, ordförande Elektrikerna, Mikael Johansson, ordförande Målarförbundet, Johan Lindholm, ordförande Byggnads och Valle Karlsson, ordförande Seko, presenterade sitt gemensamma förslag till ny lönebildningsmodell.

6Fs nya lönebildningsmodell för jämlikhet: Slopa industriavtalet

Fackförbunden inom 6F – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko – presenterar en ny lönebildningsmodell för jämlikhet.

-Arbetsmarknaden är betjänt av en lönebildning som tar bredare hänsyn och kan jämna ut löneklyftor mellan kvinnor och män, skriver förbunden i sitt pressmeddelande.

Förbunden menar att dagens modell där parterna inom industrin bestämmer löneökningarna för alla branscher i Sverige har spelat ut sin roll. 

Publicerad:

- Historiskt har industriavtalet gynnat Sverige. Men vi är i ett annat läge idag än för 20 år sedan. Modellen har misslyckats med att minska klyftorna mellan mans- och kvinnodominerade yrken. Sedan år 2009 har det knappt skett något utjämning alls mellan könen bland arbetare. Därför föreslår vi en ny modell med kraftfulla låglönesatsningar som gynnar kvinnorna, säger Magnus Pettersson ordförande för Fastighets och 6F

Industrin tar i sina löneförhandlingar i huvudsak hänsyn till konkurrenskraften och arbetsmarknadssituationen för just industrin. 6F anser att en ny modell måste kunna ta hänsyn till hela arbetsmarknaden och alla branschers förutsättningar. Genom bredare hänsynstagande skapas förutsättningar för modellen att uppnå legitimitet och att obalanser på olika delarbetsmarknader såsom exempelvis arbetskraftsbrist inom en sektor, kan spela en större roll.

- Dessutom är ett stort problem idag att industrin bestämmer löneökningstakten i procent. Procentuella löneökningar leder till ökade klyftor eftersom procent är mer värt i kronor ju högre lön du har. Detta har gynnat tjänstemännen som varje år drar ifrån LOs grupper av arbetare, säger Magnus Pettersson.

6Fs lönebildningsmodell för jämlikhet i korthet:
• Nytt förhandlingsavtal där de fackliga parterna LO och PTK förhandlar om arbetsmarknadens löneökningstakt gentemot arbetsgivarna.
• Kraftfulla låglönesatsningar för alla med lön under 28 000 kronor per månad.
• Löneökningarna måste följa inflationsmålet och därmed inte följa löneökningarna i vår omvärld.
• För LO-förbunden ska LO-samordningen ha företräde framför andra sammanslutningar och alla viktiga avtalsfrågor ska genomgå godkännande i LOs styrelse.

Läs hela förslaget:

6Fs förslag på nylönebildningsmodell 

6Fs förslag på ny lönebildningsmodell presenterades av 6F-förbundens ordförande vid en pressträff som också finns som direktsändningsfil på 6Fs och Fastighets facebooksidor.

Fotograf: Janne Sparrman

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: