Fastighets välkomnar två nya branscher

LO-kongressen beslutade den 20 maj 2024 att Fastighetsanställdas Förbund ska överta avtalsområdena Ridhusföretag, Trav- och galoppbanor samt Golfbanor från Kommunal. Övertagandet sker successivt i takt med att de gamla avtalen löper ut 2025. Under hösten påbörjas arbetsplatsbesök, information och fysiska träffar, där både Kommunal och Fastighets medverkar.

Publicerad:

Närmare information om hur övergången går till och exakta datum kommer under hösten. 

Bakgrunden till beslutet är att LOs styrelse 18 december 2023, efter en skrivelse från Kommunal, tillsatte en utredning som i dialog med Kommunal skulle ta fram förslag på hur Kommunals avtals- och organisationsområde ska begränsas. 

LO-styrelsen beslutade den 11 mars att anta utredningens förslag kring hur berörda branscher/företag ska fördelas på övriga förbund och detta beslut är nu alltså även antaget av LO-kongressen.

Beslutet innebar att de delar av Kommunals avtals- och organisationsområde som tidigare utgjorde Lantarbetarförbundet och som inte är skattefinansierade ska omfördelas till andra förbund inom LO. Ett av mottagarförbunden är Fastighets. 

För Fastighets del handlar det om att cirka 1 300 av Kommunals medlemmar inom Ridhusföretag, Trav- och galoppbanor samt Golfbanor kommer att erbjudas medlemskap hos oss. Närmare information om övergången och exakta datum kommer under hösten.

Nu vidtar en process för att dessa medlemmars övergång från Kommunal till Fastighets ska bli så bra som möjligt. Därtill pågår ett intensivt förberedelsearbete med bland annat utbildningar, planering av arbetsplatsbesök och projektanställningar för att på bästa sätt kunna företräda de nya medlemmarna.

Uppdaterad: