Vill du påverka LO? Snart kongress

Alla anslutna förbund samt förbundsavdelningar i Landsorganisationen (LO) har motionsrätt till kongressen. En motion är ett förslag på en förändring du vill genomföra.

Publicerad:

Nu kan du vara med och påverka riktningen av framtidens arbete. Du kan inte motionera på egen hand eftersom du inte kan vara medlem i LO, bara i något av förbunden, men du kan lämna in den till avdelningen, som sedan kan anta den som sin. Fastighets förbundsstyrelse kommer att yttra sig innan den skickas till LO.

Instruktionen nedan följer LOs utformningskrav av motioner. Följ den gärna för att vara säker på att allt som behöver finnas med är med.

1. Motionen ska behandla endast ett ämnesområde, så som arbetsmiljö eller facklig-politisk verksamhet eller organisering.

2. Ange förbund (Fastighets), branschavdelning (Städ/Fastighets/Samhall/Ideella/Fönsterputs) och den region som du tillhör. 

3. Ange ditt namn och personnummer.

4. Ge motionen en rubrik.

5. Skriv en kortfattad motionstext.

6. Avsluta med att ange att-satser med motionens förändringsförslag.

Skicka in motionen senast 9 oktober via mejl till ditt regionkontor.

Uppdaterad: