Fastighets står bakom Sekos varsel

Publicerad:

Det är främst två frågor som har lett till att Seko tvingas lägga ett strejkvarsel. Dels handlar det om att det måste bli ett slut på sena schemaändringar, dels om att medlemmarna måste få tid till återhämtning.

Sekos medlemmar i branschen vittnar om att scheman ändras med extremt kort varsel vilket omöjliggör ett normalt familje- och fritidsliv.

Fastighets förbundsstyrelse står bakom dessa krav. De är enkla och grundläggande för ett land som Sverige.

För att motverka den stora personalbristen inom spårtrafiken behöver parterna göra branschen attraktiv och skapa incitament att vara kvar. Rätt till sammanhållen ledighet är ett sådant incitament. Hela Sveriges infrastruktur är beroende av att det finns personal som trivs med sitt jobb, och som känner sig utvilade när de för fram människor och gods.

Att facket tvingas varsla om arbetskonflikt för att åstadkomma vanliga hygienfaktorer är sorgligt.  

Fastighetsanställdas Förbund 230503

Läs mer om varslet här.

 

Uppdaterad: