F.v: Monika Lack, Sobona, David Carlsson, Sobona, Nicklas Nilsson, Fastighets, Joakim Oscarsson, Fastighets.

Fotograf: Benjamin Ivansson

Fastighets inleder avtalsrörelsen

Under fredagen lämnade Fastighets in en begäran om att omförhandla kollektivavtalet med motparten Sobona. Det markerar starten för avtalsrörelsen 2023.
– Inflationen slår hårt mot alla delar av ekonomin, inklusive våra medlemmars plånböcker. Nu gör vi allt vi kan för att säkerställa en löneökning som till del kompenserar för prisökningarna, säger Joakim Oscarsson, avtalssekreterare på Fastighets.

Publicerad:

Avtalsrörelsen 2023 präglas av höga priser och räntor. Många människor har hamnat i en tuff sits, där både elräkningar och räntebetalningar tar upp allt mer av det ekonomiska utrymmet. På sikt förväntar sig Fastighets att regeringen och de penningpolitiska makthavarna agerar på det sätt som gör att inflationen sjunker undan. Under tiden kommer vi att försöka kompensera inflationens effekter genom att kräva löneökningar om 4,4 procent, inklusive en låglönesatsning.   

– Inflationen slår hårt mot alla delar av ekonomin, inklusive våra medlemmars plånböcker. Nu gör vi på Fastighets allt vi kan för att säkerställa en löneökning som till del kompenserar för prisökningarna. Men vi förväntar oss också att politiken gör sitt. Vi väntar fortfarande på elprisstödet, vi väntar på åtgärder som ska underlätta för alla som får det här landet att gå runt, säger Joakim Oscarsson, avtalssekreterare på Fastighets.

LO-samordningen ger alla förbund en styrka, i det att man lovar varandra att hjälpa till.

– Utan samordningen står vi själva. Nu kliver vi in i förhandlingsrummen och vet att över en miljon LO-medlemmar står bakom oss, säger Oscarsson.

De gemensamma avtalskraven från LO lyder enligt följande:

a) Löneökningar med 4,4 procent dock med ett lägsta utrymme om 1192 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet

b) Avtalens lägstalöner höjs i tillämpliga fall med ett krontal som motsvarar 115 procent av 1192 kronor, vilket motsvarar 1371 kronor, oaktad angivet utrymme enligt punk a) ovan. I övriga fall ska avtalens lägsta löner höjas med ett värde som motsvarar löneökningarna enligt punkt a) ovan inom avtalsområdet.

c) Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna enligt punkt a) ovan inom avtalsområdet.

d) Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.

Uppdaterad: