Fastighets organisationsombudsman Martin Fröjd hoppas att de nya stadgarna ska stärka förbundets demokrati.

Fastighets har nya stadgar

De gamla geografiska avdelningarna försvinner och ersätts av branschavdelningar, samtidigt som avdelningsforumen döps om till representantskap. Fastighets nya organisation beslutades på kongressen och är tänkt att öka engagemanget och bidra till att stärka den interna demokratin.  

Publicerad:

I den tidigare organisationen samlades avdelningarna geografiskt, tanken då var att engagemanget skulle öka om man fick arbeta fackligt med de som bodde i närheten. Nu har en utvärdering visat att det inte fungerade så i praktiken.

– Många medlemmar upplevde att det kändes splittrat när en avdelning samlade så många olika avtalsområden och arbetsplatser. Man fick aldrig riktigt tid att fokusera på de frågor man berördes av, säger Martin Fröjd, organisationsansvarig ombudsman på förbundskontoret.

Med fem nya branschavdelningar ska förbundets medlemmar istället samlas kring de frågor de berörs av på sin arbetsplats. Avdelningarna är Städ - Fastighet - Samhall - Spec & Fönsterputs samt Ideella & Idéburna.

– Nu inleder vi den nya organisationen med de här branschavdelningarna, men skulle det uppstå nya behov och nya kategorier bildar vi så klart fler. Det finns en annan flexibilitet, när vi inte längre är bundna till gränser på marken, säger Fröjd.

De gamla avdelningsforumen kommer att ersättas av representantskap, där varje branschavdelning har ett grundmandat, och där resterande platser fördelas utifrån storlek.

– Vi gör den här förändringen för att stärka demokratin i förbundet, lyfta förtroendevalda och engagera fler medlemmar, avslutar Fröjd.

Läs de nya stadgarna här.


Uppdaterad: