Ombud på avtalsrådet, Joakim Oscarsson, avtalssekreterare på Fastighets.

Centrala avtalsrådet genomfört

Under måndag och tisdag var det dags för Fastighets centrala avtalsråd, det mellankongressliga möte som genomförs inför varje avtalsrörelse. Förutom att välja ledning utses också de delegationer som ska förhandla fram kollektivavtal, samt vilka yrkanden som ska prioriteras.
– Vi står inför en orolig ekonomisk närtid, men på sikt ser det ljust ut för våra branscher, säger Joakim Oscarsson, avtalssekreterare på Fastighets.

Publicerad:

Under rådet rangordnades olika avtalsyrkanden av de valda ombuden. Avtalsrådet valde också delegater till de olika förhandlingsdelegationerna för olika branscher. Avtalsrådet väljer hälften av dem, resten väljer förbundsstyrelsen.
– Kollektivavtalen ska spegla medlemmarnas önskemål och behov, det är därför processen med att välja yrkanden och delegater är så viktig, säger Oscarsson.

Inför 2023 kan det konstateras att det ekonomiska läget ser mörkt ut. Inflation, krig, räntehöjningar, med mera. Att höja lönerna för att kompensera inflationen är inte möjligt, då det i sig skulle driva upp priserna ännu mer. Däremot ser det ljust ut på sikt, både för fastighetsbranschen och städbranschen.
– I Norrland sker en nyindustrialisering. Investeringarna som görs är i storleksordningen tusentals miljarder kronor. Fastigheter ska skötas och städas. Städyrket kommer att förändras tekniskt. Vi står inför en orolig ekonomisk närtid, men på sikt ser det ljust ut för våra branscher, säger Oscarsson.

På avtalsrådet valdes följande personer att ingå i avtalsdelegationerna.

Fastighet
Timo Närhi
Cecilia Thornell
Kim Nilsson
Camilla Claesson

Städ
Ljiljana Panic
Slavisa Nicolic
Jeanette Cervin
Jenny Parmstrand

Ideella/Idéburna
Anita Göransson
Kurt Bier

Specialservice/Fönsterputs
Tommy Holmbom
Ulrika Hiller

Samhall
Peter Hall
Peter Obermüller
Jonas Danielsson

Den 13:e december ska förbundsstyrelsen utse resterande delegater.

 

Uppdaterad: