Två nya kollektivavtal tecknade

Fastighetsanställdas Förbund har tecknat två nya kollektivavtal. Det är Bankernas Arbetsgivarorganisation och Almega Fönsterputs det gäller. Avtalen är inom ramen för märket och LO-samordningen och utgör en låglönesatsning.

Publicerad:

Bankernas Arbetsgivarorganisation


Avtalet gäller från den 1 januari 2021 till 31 maj 2023.

Lönepotten beräknas på en lägsta lön om 26 100 kronor i månaden.

Den 1 januari 2021 höjs lönerna enligt följande:

För anställda fyllda 21 år eller äldre höjs timlönen med 4,66kr per timme till 143,41kr.

Betingslönen höjs med 3,41 kronor per betingstimme till 105,03kr.

Från den 1 juni 2022 höjs lönerna enligt följande:

För anställda fyllda 21 år eller äldre höjs timlönen med 3,73kr per timme till 147,14kr.

Betingslönen höjs med 2,73 kronor per betingstimme till 107,73 kr.

Anställda 18 - 21 år erhåller 90% av beloppen ovan och anställa 16 - 17 år erhåller 75% av beloppen ovan.

Övriga ersättningar höjs med 3 % från den 1 januari 2021 och med ytterligare 2,4% den 1 juni 2022.

Åldern för intjänade till avtalspension sänks från 25 år enligt följande:

1 januari 2021 24 år, 1 januari 2022 23 år, 1 januari 2021 22 år.

Avtalet innehåller även skrivningar om stärkt skydd i händelse av sexuella trakasserier.


Fönsterputsavtalet


Avtalet gäller från den 1 juni 2021 - 31 oktober 2023.

Den 1 juni 2021 höjs timlönen enligt följande:

Branschvana upp till 2 år: 142,22 kr i timmen.
Mer än 2 år: 144,78 kr i timmen.

1 november 2022:
Branschvana upp till 2 år: 145,21 kr i timmen.
Mer än 2 år: 147,82 kr i timmen.

För den som har månadslön, höjs den 1 juni 2021 till:
Branschvana upp till 2 år 23 893 kronor.
Mer än 2 år 24 323 kronor.

1 november 2022:
Branschvana upp till 2 år 24 395 kronor.
Mer än 2 år 24 834 kronor.

Ackordslönerna höjs 1 juni 2021 med 2,7% och den 1 november 2022 med ytterligare 2,1%

Tillägg för förskjuten arbetstid höjs 1 juni 2021 med 2,7% och den 1 november 2022 med ytterligare 2,1%

Parterna är överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp i syfte att stärka arbetsmiljöarbetet inom branschen.

Uppdaterad: