Väarje försök till nytänkande om lönekostnadsnormeringen möts av Svenskt Näringsliv på ett sådant sätt att det är som att möta en ilsken getingsvärm, sa professor Lars Calmfors på 6F:s seminarium.

Fotograf: Janne Sparrman

"Rätta till obalansen"

- Vi behöver rätta till obalanser på svensk arbetsmarknad. Det som inte är under utveckling är under avveckling.

Det sa 6F:s och Målarnas ordförande Mikael Johansson vid 6F:s löneseminarium om professor Lars Calmfors rapport om lönekostnadsnormeringen.

Publicerad:

I sin 6F-rapport skriver professorn i nationalekonomi, Lars Calmfors, att arbetskraftsbristen inom hemmamarknadssektorn och offentliga sektorn motiverar en reformering av dagens lönebildningsmodell där industrin ensamt sätter lönemärket för hela arbetsmarknaden. Detta i kombination med en allt större andel äldre i befolkningen talar för att hemmamarknadssektorerna bör ha inflytande över lönemärkets nivå.

Det kan innebära att lönemärket sätts högre än vad industrin tål, vilket kommer leda till att sysselsättningen inom industrin minskar samtidigt som den ökar inom hemmamarknad samt offentlig sektor.

På 6F:s seminarium presenterade Lars Calmfors sin rapport och i den och samtalen efteråt talade många om bristen på relativlöneförändringar, vilket i detta sammanhang betyder att det är svårt att få till jämställda och jämlika löner för LO-förbundens medlemmar.

- Industrinormeringen har visat att den har svårt att ändra relativlönerna ur jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet. Det är anmärkningsvärt hur lite vikt som läggs på relativlönernas förändring i industrinormeringen, nästan inget alls, sa Lars Calmfors.

På seminariet betonade han att industrikostnadsnormeringen är viktig och behövs för att få till verkliga löneökningar- reallöneökning.

Han fick mothugg av Svenskt Näringslivs representant Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

- Om något fungerar väldigt bra, varför byta? Man kan inte skrota något innan man kommit på något bättre, sa Mattias Dahl. 

6F:s nuvarande ordförande Mikael Johansson, förbundsordförande för Målarna, välkomnade den diskussion som nu förs om möjliga förändringar- förbättringar- av dagens lönebildningssystem.

- Det som inte är under utveckling är under avveckling. Vi behöver få till mer av jämlikhet och jämställdhet i lönebildningen. Vi måste rätta till obalanser på svensk arbetsmarknad. Vi vill inte fördärva den svenska lönebildningen. Vi vill bara fundera och diskutera om det finns något som kan bli bättre, det är vårt syfte med att driva 6F:s lönebildningsprojekt, sa Mikael Johansson.

- Vi inom 6F vet att fria kriget är mycket sämre än industrikostnadsnormering. Vi är ute efter acceptansen för att vissa grupper ska få det lite bättre för att vi ska få bättre fördelning. Det är en fråga om anständighet att minska löneskillnader mellan kvinnor och män och jämna ut dem, sa Mikael Johansson.

mattias Dahl, Transportföretagen, Mikael Johansson, 6F och Målarna, Susanna Gideonsson, Handels och Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall.

Fotograf: Janne Sparrman

På seminariet kommenterade en expertpanel Lars Calmfors rapport; Annika Winsth, chefekonom Nordea, Juhana Vartiainen, Industrins ekonomiska råd och Åsa Olli Segendorf, Sveriges Riksbank.

En partspanel, Veli-Pekka Säikkäla, IF Metall, Susanna Gideonsson, Handels, Mikael Johansson 6F och Målarna samt Mattias Dahl, Transporföretagen, fick också kommentera.

Seminariet bandades av Sveriges Television och ska sändas nu på fredag 19 oktober och läggas upp på SVT Play.

Lars Calmfors rapport

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: