Jose Paiz Vasques är ordförande i den nya Fastighetsklubben Samhall i Strömstad-Nordby.

Fotograf: Janne Sparrman

Ny Fastighetsklubb på Samhall i Strömstad

Fastighets medlemmar på Samhall i Strömstad-Nordby har bildat en egen klubb. Jose Paiz Vasques valdes till ordförande.

Publicerad:

Vid det historiska mötet valdes klubbens styrelse:
Ordförande: Jose Paiz Vasques
Sekreterare: Kristina Johansson
Kassör/organiseringsansvarig: Elisabeth Skölhammar
Studieansvarig: Ronny Adamsson
Arbetsmiljöansvarig: Elisabeth Sköldhammar
Revisor: Blanka Pinto Martinez
Valberedare: Kari Hopen och Sozan Jabbar
Fastighets ombudsmän från regionkontor Ost i Göteborg, Stefan Björkenstam och Madlén Gunnarsson gästade mötet.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: